tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Almád: monostoralapítás és az első két évszázad története

Fejezetek az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság történetéből - Hangodi László tanulmányában az első csaknem két évszázad történetét dolgozza fel.

A középkori Magyarországon összesen 91 ismert monostor épült. Ebből 28 a bencés, 9 a premontrei, 3 a cisztercita szerzetesrendhez, míg 3 az ágostonos kanonokrendhez tartozott, 3 pedig világi prépostság volt. A többi, 46 rendház esetében a rendi hovatartozásuk nem ismeretes.
Az első magánmonostor Zselicszentjakab, 1061-ben épült Somogy megyében. Alapítója és építtetője Győr nembeli Atha ispán volt. A 12. század elejétől folyamatosan zajlanak a magán-monostoralapítások. Az alapítások célja valamennyi esetben az örök üdvösség elnyerése volt. A magánalapítások sorában a legkorábbiak egyike az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés monostor a Veszprém megyei Monostorapáti község keleti határában, az Eger-patak völgyében, a Boncsos-tető egyik északi oldalfennsíkján. A Balaton-felvidék jelentős területének korabeli főúri birtokosa az Atyusz nemzetség volt.

 

Folytatás Hangodi László Almád: monostoralapítás és az első két évszázad története (1117-1301) című tanulmányában

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!