tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Alapvető munka – Valter Ilona laudációja

K. Németh András Kubinyi-díjban részesült munkáját méltatja Valter Ilona." ... A könyv világos szerkezetű, logikus felépítésű. Kilenc nagyobb egységre tagolódik, ismerteti a magyarországi egyházi topográfiai kutatásokat, a Tolna megyei előzményeket, a forrásokat, stb. Én leginkább a dolgozat magját alkotó, igen terjedelmes és rendkívül értékes Adattári fejezetről szólnék. Itt látszik igazán, milyen óriási munkát végzett K. Németh András a középkori Tolna megye egyházi intézményeinek összegyűjtésével. A középkori Tolna megye ma három megyére eső 144 településének határában talált összesen 326 egyházi intézmény adatait tartalmazza az Adattár, amelyek valaha 293 középkori település között oszlottak meg. Izgalmas olvasmány az Adattár, ez valóban olyan, mint egy jól vezetett nyomozás, amikor a legváltozatosabb források – oklevelek, Kanonika Visitációk, egyéb történeti források, helynevek, légifelvételek, terepbejárás, ásatás – alapján jut el a szerző egy-egy elpusztult egyház, és egyben a település azonosításához. Mindezek után a Tolna megye elpusztult középkori egyházas helyeit, településeit ábrázoló majdnem üres térképek megtelnek lelőhelyekkel. ... "

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!