tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Budavár: palota és középkor a föld alatt

Buda „a királyi méltóság széke és trónusa” - a középkori királyi palota címmel nyílt meg a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma megújuló állandó kiállításának első része.
 
 
Az elmúlt évben „A királyi palota - a kultúra vára” címmel megnyílt, nagy közönségsikernek örvendő újkori és legújabb kori palotatörténeti kiállítás után az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismételt támogatásával nyithaták meg a felújított középkori palotatörténeti kiállítás első részét. 
A budavári palotaegyüttes területén az első kiállítás 1968-ban nyílt meg, az akkor frissen, 1967-ben a déli szárnyba költöztetett Budapesti Történeti Múzeumban. A kiállítás tárgyát és egyben helyszínét jórészt a középkori palota 1950-es években feltárt, majd gondosan helyreállított maradványai képezték, kiegészítve az itt feltárt leletekkel. A déli, barokk palotaépület alagsori helyiségeivel szellemesen összefűzött kiállítási térsor alapformáját tekintve azóta is változatlan maradt, míg magában a kiállításban történtek kisebb-nagyobb változtatások, így legutóbb 2000-ben, a lépcsőházi bevezető térben. 
A középkori palotát bemutató kiállítás alapelrendezésben természetesen a jövőben sem történhet változás, hiszen a maradványok helyzete adott. A kiállítást most mégis új koncepcióval, a történetet új formában kívánják bemutatni. A palotatörténeti kiállítást a múzeum ásatásai során feltárt tárgyi emlékekből állították össze. Közülük is a legszebbek és a palota történetéhez leginkább kapcsolódnak a középkori uralkodói családokat és előkelőiket reprezentáló címeres emlékek, amelyek köveken és kályhacsempéken maradtak ránk. E címeres emlékeket egészíti ki néhány építészeti maradvány bemutatása. A kőemlékek közül érdemes kiemelni a boltozat indításához tartózó két kőmaradványt, amit csonkolt faágakkal díszítettek. Ezeket eddig csak egy 2005-ös időszaki kiállításon láthatta a nagyközönség.  A korszakonkénti részletes bemutatást érintő képernyőre helyezett képes ismertetéssel oldották meg, amelyen az egyes uralkodócsaládok reprezentációját kísérhetjük végig képmásaik, pecsétjeik, pénzeik, címereik igen bőséges képanyagával és leírásaival. E képanyagot az uralkodói családok leszármazási táblái és az egyes uralkodókhoz vagy a palotához kapcsolódó érdekes történek, leírások bővítik. 
Az első részben tehát főként a régészeti-műemléki szempontból „semleges” teret, a lépcsőházi szakaszt újították meg. Ezekben a részekben a középkori palota általános- és építéstörténetébe vezetik be a látogatót. Megújul az eredeti, 1968-as kiállításból ismert, a második világháborút követő ásatások során feltárt maradványokat bemutató makett is. A mellette, a falon elhelyezett Zsigmond kori palotát mutató rekonstrukciós rajz és fénytechnika segítségével egyértelműen megmutatja az egyes részletek, egykori helyiségek helyét. Továbbá a jelenlegi palota körvonala is megjelenik rajta, hogy érzékelni tudjuk, hogy a középkori épületegyütteshez képest, jelenleg hol és mennyiben más épületben is állunk. Újdonság a falakon a korabeli hiteles ábrázolások mellett egy olyan tablósor is, melyeken a rekonstrukciós rajz, az ásatási fotó és a mai állapot együtt jelenik meg egyértelműsítve az egykori és a mai állapotot.
A kiállítás megújításának következő szakaszában a Király-pince felé vezető részben Hunyadi Mátyás könyvtárát és más részleteket lehet majd a palotából részletesebben megismerni. A Várkertbazár felújítása kapcsán szeretnének új megközelítési lehetőséget is nyitni a múzeumba, új bejárattal, mely új hangsúlyok kialakítását teszik szükségessé a középkori palotaegyüttesben. Ennek megnyitására előreláthatólag 2014. őszén kerül sor.
 
A kiállítás kurátora: Magyar Károly, Spekner Enikő, Bencze Zoltán, a BTM Középkori osztályának munkatársai

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!