tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Előzetes jelentés a Visegrád, Sibrik-dombon 2017-ben végzett tervásatásról

A Mátyás Király Múzeum egyik kiemelt tudományos programja a római castrum és (kora) középkori központ, valamint a kontinuitás kérdésének szisztematikus kutatása. Boruzs Katalin, Merva Szabina és Szabó Balázs Sándor tanulmánya.
 
 
Ennek megfelelően célszerűnek tűnt a – több intézmény és kutató együttműködésén alapuló – projekt keretében feltárandó szelvények határait kiterjeszteni és az 1970-es években megkutatott területekkel egységben kezelni és értékelni az elért eredményeket. Ennek érdekében idén a két feltárt terület között jelöltük ki szelvényeinket, amelyek keletről kapcsolódtak a Soproni Sándor és Szőke Mátyás által feltárt szelvénysorhoz, illeszkedve annak szelvényhálójába. A 8 db 5x5 méteres szelvény területén 63 objektum került feltárásra, többségük 8-9. századi, illetve kora- és késő-Árpád-kori telepobjektum.
A 2017-ben végzett feltárás előzetes eredményei az előző években kirajzolódó képet színesítik tovább. A lelőhely felvázolt időrendje szerint a római kor után a 8. század végén jelent meg az a közösség, akik részben a római falakat újították meg, részben faszerkezetű épületeket és az azokat körbekerítő palánkfalat emeltek az erőd belsejében. Az avar kor végi, illetve (korai) Karoling hagyaték interregionális kapcsolatrendszerre utal.
 
Részletek a csatolt tanulmányban!

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!