tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Feltárás a Sibrik-dombon: előzetes jelentés

Boruzs Katalin ásatásvezető régész előzetes jelentése a Visegrád, Sibrik-dombi római kori tábor és középkori ispáni központ 2022. évi tervásatásáról.
 
 
A MNM Mátyás Király Múzeuma idén kilencedik alkalommal végzett tervásatást a Sibrik-dombi lelőhelyen. A munkát tavasszal bozótirtással és tereprendezéssel kezdtük, amelyet a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete finanszírozott. A földmunkák során kiderült, hogy ezen a területen a délnyugati saroktoronytól induló déli táborfal-szakasz a jelenlegi járószint alatt alig 10-15 cm-rel található, ezért a jelentkező falkoronát kibontottuk és letisztítottuk. Jól megfigyelhető volt, hogy a lepusztult felmenő fal alatt már az alapozási szintet is elérte a mezőgazdasági művelésből, illetve a teraszosításból eredő károsodás.
 
 
Az augusztusi tervásatás négy hete alatt érintett 300 négyzetméternyi területen római kori és középkori tárológödrök mellett két 10-11. századi földbe mélyített, cölöpszerkezetes házat is feltártunk. Tudományos szempontból jelentős eredménynek számít, hogy sikerült igazolni a feltételezett római kori táborkapu létét. Az erődítmény főfalával egy időben épült, két U-alakú torony által védett (déli) kapubejárat mintegy 3 méter széles volt. A kapun áthaladó útfelszín teljesen lepusztult, csupán 30-40 centiméter vastag, kisebb-nagyobb kövekkel, téglatöredékekkel és kaviccsal kevert habarcsos alapozását találtuk meg. A keleti kaputorony északi oldalához egy római kori belső épület is csatlakozott. A római kori utat a Kr. u. 360-as években felújították, mert az alapozásból Iovianus császár (Kr. u. 363-364) verdefényes érméje került elő. A déli kapu a 10-11. században már biztosan nem funkcionált, mert a bejárattól körülbelül 2 méterre egy földbe mélyített házat alakítottak ki az útfelszín átvágásával. A táborfalon kívül, attól mintegy 9 méterre egy V-alakú árok rövid szakaszát figyeltük meg. Az erődfal és az árok közötti területen földbe mélyített kemencés ház részletét tártuk fel.
 
 
A terület feltárása során gazdag leletanyag látott napvilágot: a többi között 280 darab római kori bronz érme, három középkori ezüst veret, egy ólom dobókocka, két római kori plomba és 12 darab vas nyílhegy került a Múzeum gyűjteményébe. A mindennapi élet használati tárgyai közül kézzel formált római kori fazekak és 10-11. századi főzőedények töredékeit találtuk meg nagy számban.
 
 
Az ásatáson a MNM Mátyás Király Múzeumának kollégái és évek óta visszajáró önkénteseink mellett a MNM Nemzeti Régészeti Intézetének és a MNM Balassa Bálint Múzeumának munkatársai, az ELTE régészhallgatói, a Pest megyei Közösségi Régészeti Egyesület tagjai, illetve a Berzsenyi Dániel Gimnázium 12/A osztályának régésztáborozói vettek részt. Munkájukat ezúton is köszönjük!
 
Boruzs Katalin
ásatásvezető
MNM Mátyás Király Múzeuma