tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Pályázati felhívás: Kubinyi András-díj

Megjelent a Kubinyi András-díj és a Kubinyi András Ifjúsági-Díj idei pályázati felhívása.
 
 
A Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány pályázatot hirdet olyan fiatal kutatók számára, akiknek kutatási területe a középkori magyar történelem, régészet vagy más, ezekhez kapcsolódó tudományterület. Az ösztöndíjra pályázni lehet egy 2019. október 31. után megjelent vagy megvédett munkával (könyv, tanulmány, disszertáció, szakdolgozat), vagy publikálatlan dolgozattal, melynek témája a magyar középkor vagy annak egyetemes történeti kapcsolatai, és amely alapkutatásokon, forrásfeltáráson alapuló új eredményeket tartalmaz. Az ösztöndíjra olyan kutató pályázhat, aki 2021. január 28-ig nem tölti be 40. életévét.
Az Alapítvány egyúttal pályázatot hirdet diákok és doktoranduszok számára is. A Kubinyi András Ifjúsági díjra szakdolgozattal, kisebb terjedelmű tanulmánnyal olyan tudományos fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók pályázhatnak, akik 2021. január 28-ig nem töltik be 30. életévüket. A pályázat egyéb feltételei megegyeznek a Kubinyi András-díj pályázati feltételeivel.
A Kubinyi András-díjra benyújtott pályaművet elektronikus példányban kell beküldeni az Alapítvány címére: e-mail: kubinyi.andras.alapitvany@gmail.com
Amennyiben a pályaműhöz nagy mennyiségű képanyag tartozik vagy a pdf feltöltése valamilyen ok miatt nem lehetséges, a pályamű, illetve annak képmelléklete nyomtatott formában is benyújtható az alábbi címre: Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány (MTA BTK Történettudományi Intézet) 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
A szakmai önéletrajzot ebben az esetben is kérjük a fenti e-mail címre elküldeni, jelezve, hogy a pályaművet a pályázó postán küldte be.
A Kubinyi András Ifjúsági díjra benyújtott pályaművet csak elektronikus formában kell beküldeni az Alapítvány e-mail címére.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó rövid szakmai önéletrajzát és elérhetőségét pdf formátumban.
Benyújtási határidő: 2020. október 31.
Az Alapítvány kuratóriuma egy ösztöndíjat és egy ifjúsági díjat ítél oda.
 
Budapest, 2020. szeptember 30.
 
Solymosi László
a Kuratórium elnöke

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!