tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Rövid beszámoló Sáregres – Nemesdűlőben végzett feltárásról

A régészeti lelőhely az okleveles adatok alapján az egykori Fáncs nevű településhez tartozott. 1391-es forrás szerint templomukat Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték. Reich Szabina beszámolója.
 
 
Sárbogárd-Örspusztát és Sáregrest összekötő műút nyugati oldalán, Sáregrestől mintegy 1 kilométerre északra, kb. 1000 m2-es alapterületű dombon mezőgazdasági művelés során nagymennyiségű emberi csont és falmaradvány került a felszínre. Két alkalommal történt terepbejárás (2010, 2012), melynek során bebizonyosodott, hogy régészeti korú értékekről (templom és cinterme) van szó az adott területen. A természetes erózió és a talajmunkák miatt folyamatos pusztulásnak volt kitéve a régészeti lelőhely, mely sok esetben a falak, temetkezések teljes megsemmisülését okozta. A feltárást a Szent István Király Múzeum végezte részben NKA pályázati támogatás segítségével 2015. július 6–a és augusztus 6-a között.
 
Részletek a csatolt beszámolóban!

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!