tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Szádvár tömegrekonstrukciós kísérletének forrásai és látványvilága

A cél, a szakmai szempontok figyelembe vételén túl, a nagyközönség számára is érthető és élvezhető virtuális rekonstrukció elkészítése volt.

 

Szádvár első, tudományos igényű elméleti rekonstrukciós tömegmodelljének elkészítésére a „SziMe3D projekt, 3D AR alprojekt” keretében és a Pazirik Informatikai Kft. közreműködésével nyílt lehetőségünk. A projekt által biztosított lehetőségek felhasználásával célunk, a szakmai szempontok figyelembe vételén túl, egy oktatási, muzeológiai bemutatásra is alkalmas, tehát a nagyközönség számára is érthető és élvezhető virtuális rekonstrukció elkészítése volt.
A feldolgozó és szintetizáló munkánk Szádvár eddigi megismerésének eszközeiből táplálkozott. Alapvetően a geodéziai felmérések, az ideiglenes állagmegóvásokhoz kapcsolódó megfigyelések, történeti, építéstörténeti kutatások valamint a szondázó jellegű régészeti kutatások eredményeit összegzi. Alapvető célkitűzés volt a várra vonatkozó inventáriumok sokszor egymásnak ellentmondó adatainak tisztázása, a helyiségek és épületrészek térbeli elhelyezkedésének, összefüggéseinek vizsgálata, elemzése.
 
Gál Viktor és Kelemen Bálint Zoltán tanulmánya letölthető.

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!