tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Bárdudvarnok: folytatódott a feltárás

A bárdudvarnoki premontrei prépostság területén 2015-ben végzett régészeti feltárásról M. Aradi Csilla és Molnár István írt összefoglalót.
 
 
A mai Bárdudvarnok határában ált egykor Somogy megye egyetlen premontrei prépostsága. A néhol kaposfőiként említett monostort 1252-ben I. Moys nádor fiai II. Moys (a későbbiekben maga is nádor) és Alexius mesterek Szent Benedek tiszteletére alapították. 2014-ben kezdtük meg a prépostsági templom feltárását, az első év munkájának eredményeiről már beszámoltunk az Archeologia - Altum Castrum Online magazinban. 
A 2015-ös ásatási idényban számos kerámiatöredék, vasszög mellett a monostor egykori működéséhez kapcsolható leletet is találtunk. Az itt használt könyvek emléke két könyvveret és három könyvcsat, ezen kívül az egykori harang több kisebb darabja is előkerült. A templom üvegablakaira ólomfoglalatuk darabja emlékeztet. 
Különleges lelet egy pápai ólombulla, amely IX. Bonifác pápa (1389-1404) egykori okleveléhez tartozott. Az ólombulla előlapján a pápa neve és száma, míg hátoldalán a központi kereszt két oldalán Szt. Pál és Szt. Péter apostolok feje látható, SPASPE felirat kíséretében. Ez az ábrázolásmód a 19. századig használatban volt a pápai kúriánál. A bulla a jelentősebb és ünnepélyesebb aktusok írásba foglalására szolgált, pl. a szentév meghirdetésére, adományok, kiváltságok, búcsúengedélyek, címek adományozására, megerősítésére. IX. Bonifác is két ízben, 1390-ben és 1400-ban hirdetett meg szentévet, amely a zarándokok nagy számát vonzotta Rómába.
Azt, hogy ez a bulla hogyan kerülhetett a szentbenedeki prépostág tulajdonába, csak találgatni tudjuk.
 
A feltárás részletei a csatolt tanulmányban!

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!