tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon

Egy 22-23 m hosszú, háromhajós, nyugati karzatos, toronypáros templom képe rajzolódott ki a felmérési adatokból. M. Aradi Csilla és Molnár István tanulmánya.
 
 
A Szent Benedek tiszteletére szentelt prépostságot 1252-ben alapították II. Moys és Alexius mesterek Mogorfaluban. A II. András alatt felemelkedő, Tolna megyében birtokos I. Moys nádor családja IV Béla alatt tovább erősítette pozícióit, fia az országos politika színtérén is megjelent (II. Moys egy időben szlavón bán, nádor, országbíró volt). Hasonlóan a korszak többi jelentős tisztséget betöltő főurának pre
montrei alapításához (Pók nembeliek, Rátót nembeliek) a prépostság a kegyúri család saját temetkezési helyéül is szolgált. A prépostság filiációja bizonytalan, a hilgentáli katalógus szerint Váradhegyfokból alapították, a tongerloi katalógus Túróc, míg az 1320. évi jegyzék Csút filiájaként említi, amit kizár annak későbbi alapítása. Az alapító család a 13. sz. végén több ágra oszlott, a prépostságot a Somogyban birtokos Gereczi család szerezte meg, amit II. Ulászló, kegyúri jogokat megerősítő oklevele is bizonyít 1492-ből. Egy 1540-ből származó adat tanúskodik a prépostság kirablásáról, javainak eltulajdonításáról, amelyben a kegyúri család tevékeny részt vállalt. 
 
A monostor és feltárásának részletes története a csatolt tanulmányban!

Érdekesnek, hasznosnak találta a cikket? Jelentkezzen magazinunk állandó olvasójának!