tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Elit alakulat - A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői

Állandó régészeti kiállítás nyílik a Herman Ottó Múzeumban Miskolcon, a Papszer 1. alatt október 6-án.
 
 
A Bodrogközben található Karos-nevű falu melletti dombvonulaton kerültek elő a Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb magyar honfoglalás kori temetői. 
Kiállításunk e temetők 1986-1990 közötti feltárása során előkerült régészeti leleteit mutatja be.
A temetőkben megfigyelt férfi, valamint nő és gyermek sírok aránya sajátos összetételt tükröz. Az itt nyugvó halottak közül kiemelkedően magas a férfiak száma. A férfiak pedig igen erősen felfegyverzettek, méltóságjelvényekkel gazdagon ellátottak voltak. 
A sírok közt három, kiemelkedő rangot jelző tárgyakkal (veretes szablya, tarsolylemez, készenléti íjtegez) eltemetett „vezéri sír” is volt. Ők lehettek a kalandozó hadjáratok vezetői.
A vezérek családtagjai és házi szolgái mellett külön csoportot alkotnak a kíséret harcosainak a sírjai. 
Ez arra utal, hogy az itt élő népességet egykor speciális szempontok szerint válogatták össze. 
A karosi temetők használatának idején, a 895-950-es évek között feltehetően a Felső-Tisza-vidéken lehetett a fejedelmi szállásterület, és e temetők lehetnek a fejedelmi kíséret tagjainak a temetői. 
 
Vezérgondolat
A régészeti módszerek megismerése hozzásegít minket, hogy egy adott világ működésének rendjét megismerhessük. 
A kiállítás azt mondja el, hogy az ásató régész a karosi temetők térképezése, leleteinek elemzése alapján milyen világot tudott megrajzolni. Ez az elemzési mód alkalmas arra, hogy nem csak e temetők, de más régészeti lelőhelyek, sőt akár napjaink világát is értelmezhető darabokra szedve megpróbáljuk annak szabályait megérteni. 
Mivel nem csak a régésznek van joga gondolkodnia a múltról, e kiállításunkban a leletek, a fényképek és az eredeti sírrajzok alapján a látogató maga is megrajzolhatja saját honfoglalóinak a világát.
 
 
Megformálás
A kiállítást három teremben építettük fel. 
Az első terem egy bejárható ásatási diorámán keresztül a kutatás és dokumentálás körülményeit mutatja be, úgy, ahogy az a terepen zajlott. Itt végezzük el a temetőtérképek elemzését.
A Második terem egy régészeti kutatólaboratórium, ahol a terepen megtalált leleteket tematikusan, egy-egy kérdés köré rendezve mutatjuk be. Kérdéseket teszünk fel, melyekre a látogatók a laboratórium szekrényeiben, a régészeti leletek közt, az ásatási dokumentációban kutatva maguk találják meg a választ  
A harmadik terem az első két teremben tapasztaltak feldolgozását segítő játszó-pihenő tér, jurtával, családi kvízjátékkal, mesékkel, mondákkal a honfoglalás korából.
A kiállítás végigjárható a hagyományos módon, kezdve a temetők kutatástörténetével, befejezve az utolsónak a földbe kerül sírokkal, de elindulhatunk egy önálló felfedező útra is az első teremben föltett kérdések alapján.
A kiállítás alapvetően a családi felfedezésre épült, nem csak a 10 éven aluli gyermekek számára igényli a szülői közreműködést.