tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

I. András kiállítás: nyitás két lépcsőben

Július 7-én, délelőtt 10 órakor kerül sor az I. András és Salamon király történetét bemutató új időszaki kiállítás első fázisának megnyitására Visegrádon, a Salamon-toronyban.
 
 
András és fia, Salamon a magyar történelem kevésbé szerencsés emlékezetű uralkodói közé tartoznak. Az apának a családon belül testvérével, Bélával, míg a fiúnak Béla fiaival, Gézával és Lászlóval volt komoly, mindkét esetben a trón elvesztésével járó konfliktusa, így a történetírás is leginkább ellenlábasokként őrizte meg az emléküket. Pedig I. András volt az, aki sikeresen konszolidálta az országot a Szent István halálát követő belháborúk után, sőt sikerült a német hűbéri igényt is elhárítania, így személyes érdeme, hogy a 11. század második felében egyszerre sikerült az Árpád-dinasztia királyi tekintélyét növelni és megőrizni a királyság függetlenségét. Salamon (aki anyja, Anasztázia rusz hercegnő révén félig viking volt) már kevésbé csillogtathatta meg uralkodói erényeit, hiszen felnőtt korának nagy részét kitöltötte a harc a trón megszerzésére törő unokatestvéreivel.
Mind András, mind Salamon kötődött Visegrádhoz. Ezek megmaradt emlékeit is felidézi majd az a kiállítás, amelynek első fázisa július 7-én, délelőtt 10 órakor nyílik meg a Salamon-toronyban. A Digitális Legendárium munkacsoport ugyanis azzal járult hozzá a tervezett kiállításhoz, hogy saját finanszírozásban feldolgozta András és Béla párharcát egy képzeletbeli 11. századi falikárpit stílusában – ennek bemutatójára kerül sor a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokhoz kapcsolódóan. A második fázis, azaz a teljes kiállítás, megnyitása pedig még szintén az idei nyár folyamán várható.
 
2023. július 4.