tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Róma romjain - a népvándorláskor Óbudán

Az ismeretterjesztő előadást április 7-én, 11 órától hallhathatják meg az érdeklődők az Aquincumi Múzeumban.

A Római Birodalom hanyatlásának jelei Aquincum városában is megmutatkoztak. A csökkenő későrómai alaplakosság együtt élt a közéjük be-beszivárgó barbár eredetű polgári lakossággal, és a kényszerűségből katonai szövetségesként befogadott hun, gót, alán népelemekkel. Ez az etnikailag rendkívül tarka képet felvillantó korszak a Kr. u. 4. század végétől adatolható.

A Kárpát-medencei hun uralom rövid időszakából hiteles hun régészeti leletet Óbudáról nem ismerünk. Megtudhatjuk viszont az előadásból, hogy milyen pompás, rúnafeliratos kincset rejtettek a Nagyszombat utcai katonai amfiteátrum délkeleti főbejárata alá. Választ kapunk arra is, hogy kik azok a szvébek.

Óbuda területén a Kr. u. 6. század első harmadában telepedett meg egy nyugati germán népcsoport, a langobárdok. Nem sokáig maradtak, mert 568 tavaszán, húsvét ünnepének megülése után Itáliába költöztek. A hátrahagyott leletanyagukból részletes bemutatásra kerül egy Szépvölgyi úti római villa közelében feltárt családi temető és a Vályog utcai sírleletek. A letelepült harcias germánok helyére belső-, és középázsiai nomádok, az avarok érkeztek. A népvándorláskori népek közül nekik maradt fenn a legtöbb nyomuk Óbudán. S az előadás végén az is kiderül, hogy mit jelentenek a Szőlő utcában talált kora avar kori agyagkulacsra karcolt rovásjelek.

 

Előadó: Váradi Adél régész
 
Helyszín: Aquincumi Múzeum, kiállító épület, 1031 Budapest, Szentendrei út 135.

Időpont: 2013. április 7., 11:00

Információ:
T.: 06 1 250-1650
aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu