tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

Tanulmánykötet születésnapra

Szőke Mátyás régész, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum korábbi igazgatója nyolcvanadik születésnapjára adott ki tanulmánykötetet az intézmény.
 
 
Visegrád, Visegrád! Hol hajdani fényed?” címmel adott ki egy tanulmánykötetet a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeuma Szőke Mátyás nyolcvanadik születésnapja tiszteletére. Őt aligha kell bemutatni akár a szakmának, akár a régészet iránt érdeklődőknek, hiszen 1964-től egészen nyugdíjba vonulásáig Visegrádon dolgozott, régészként, majd 1984-től múzeumigazgatóként is összeforrt az életpályája a város történetével. Legismertebb munkája valószínűleg a középkori királyi palota feltárása és műemléki helyreállítása. Ezen kívül azonban nagyon sok helyen dolgozott a településen, s ezek a helyszínek visszaköszönnek a kötet fejezeteiből is.
 
 
Összesen nyolc tanulmányt olvashatunk a kétszáz oldalon, s ezek mind olyan helyszínek legújabb kutatási eredményeit mutatják be, ahol Szőke Mátyás maga is tevékenykedett. A szakmai írások ugyan javarészt Visegrádról szólnak, azonban akad, amely szó szerint nagyobb területet ölel fel, például Laszlovszky József tanulmánya Visegrád várairól és a tatárjárás után kiépített dunai védővonalról. Mivel a kötetben korszakonként időrendben követik egymást az írások, a nyitó tanulmány Boruzs Katalin összefoglalója a Sibrik-dombi erőd római kori történetének egyes részleteiről. Ez a feltárás, illetve a részeredmények közlése rávilágít arra is, hogy a komplex, teljes kép kialakítása (különösen egy nagy alapterületű régészeti terület esetében) több egymást követő generáció közös eredménye, hiszen itt a feltárások már hetven éve elkezdődtek és még évtizedekbe fog telni, mire az erőd teljes területét sikerül megkutatni.
 
 
 
A többi tanulmány is Szőke Mátyás szakmai pályájának fontos helyszíneit eleveníti fel: a királyi palotát, az alsóvárat és magát a várost. Az olvasó a kötet segítségével képet kaphat a település másfélezer éves történelméről.
A „Visegrád, Visegrád! Hol hajdani fényed?” című tanulmánykötet a visegrádi királyi palota múzeumi boltjában vásárolható meg.