tematikus keresés térképes keresés közkincs-kereső

X. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia

November 9-11-e között rendezi meg Marosvásárhelyen a Maros Megyei Múzeum a konferenciát.Nem csak Erdély és Partium, de szinte a teljes Kárpát-medence régészeti kutatásáról hangzanak el előadások Marosvásárhelyen péntektől vasárnapig. Néhány téma csupán: Kora neolitikumi leletek Marosvásárhelyről, Egy ötvös szerszámkészletének rekonstrukciós kísérlete - adalékok a mezőbándi
bronzövek díszítéséhez, Településrendszeri változások a késő bronzkori és kora vaskori KözépErdélyben, Légi régészeti kutatások Erdélyben, Ásó, kapa, kisbalta - kutatás az aquincumi polgárváros nyugati előterében, Erdély régészeti műemlékeinek védelméről – a római kori katonai fürdők, Avar kori közelharci fegyverek a Tiszántúlon, Középkori ciszterci monostorok kutatása, Árpád-kori lakóházak, Árpád-kori sírok, kora újkori református fatemplom – leletmentő ásatás a kolozsvári „Kétágú” református templom mögötti telken, Régészeti kutatások a homoródszentmártoni templomvárnál, Régészeti adatok a muhi csata történetéhez.